STEM 3D

 

 

In de STEM-klas gebeurt veel en soms allemaal tegelijkertijd. De leerkracht heeft allerlei activiteiten voorzien, geeft instructies, stuurt bij, waakt over de veiligheid en het bereiken van de lesdoelen, … De leerlingen zijn actief bezig, proberen zo goed mogelijk de opdrachten uit te voeren, stellen vragen, lopen rond, … In die drukte probeert de leerkracht om ook stil te staan bij wat de leerlingen denken en waarom ze bepaalde dingen doen. Maar om de leerlingen te leren denken is toch wel wat tijd en vrijheid nodig. Kan die vrijheid wel geboden worden in de STEM-klas? Kan alles efficiënt gecombineerd worden? In STEM3D doen we daartoe een poging. De drie D’s staan voor Denken, Doen en Dialoog.

Voor een introductie over deze methode kan je de video hiernaast bekijken. Deze video werd opgenomen in samenwerking met de uitgeverij Van In en is ook te vinden op het kennisplatform Onderwijs van Morgen.

Klik op Denkhoudingen om te weten te komen op welke denkhoudingen we inzetten. 

Klik op Opbouw van een STEM3D project om onze STEM-aanpak te ontdekken. 

Klik op Klasmateriaal voor het bekijken van het uitgewerkt STEM3D-materiaal.

Klik op Onderzoek voor meer informatie over het projectonderzoek STEM3D. 

STEM3D